Tel. 973 27 02 49
Fax. 973 26 45 15
centre@titelleslleida.com
Pl. Sta Teresa, 1. Lleida 25002
CENTRE DE TITELLES AMICS DE LA FIRA PROGRAMACIÓ FIRA FIRA DEL LLIBRE
 
Pizzicatto Teatro
Castella i Lleó ( Espanya )


MANAGEMENT
Gerardo Caobianco / Eje Producciones
Tel. 0034 987 221 303
gerardobianco60@gmail.com
www.pizzicatto.com