Tel. 973 27 02 49
Fax. 973 26 45 15
centre@titelleslleida.com
Pl. Sta Teresa, 1. Lleida 25002
CENTRE DE TITELLES AMICS DE LA FIRA PROGRAMACIÓ FIRA FIRA DEL LLIBRE
 
Zero en conducta
Catalunya ( Espanya )


MANAGEMENT

Rotativa Performing Arts

Bernabé Rubio
c/ Costa Brava, 3, 4-1 
08940 Cornellà de Llobregat

Barcelona


rotativa.arts@gmail.com
www.rotativaperformingarts.com
Facebook: Zero en conducta teatro gestual y de títeres