Tel. 973 27 02 49
Fax. 973 26 45 15
centre@titelleslleida.com
Pl. Sta Teresa, 1. Lleida 25002
CENTRE DE TITELLES AMICS DE LA FIRA PROGRAMACIÓ FIRA FIRA DEL LLIBRE
 
Borja Ytuquepintas
Catalunya ( Espanya )


MANAGEMENT
Quim Aragó
c/ Sant Francesc de Paula, 48, baixos
08301 Mataró

Tel. 0034 664 220 150
oficina@borjasandartist.com
www.borjasandartist.com
Facebook: Borjaytquepintas
Twitter: @Borjaytquepintas

Nom
Jojo