Tel. 973 27 02 49
Fax. 973 26 45 15
centre@titelleslleida.com
Pl. Sta Teresa, 1. Lleida 25002
CENTRE DE TITELLES AMICS DE LA FIRA PROGRAMACIÓ FIRA FIRA DEL LLIBRE
 
INSTANTROPIA
Espanya


MANAGEMENT
Òscar Ribes
C/ Ramon i Cajal 29 2n 2a
25003 Lleida
Facebook: Instantropia
Twitter: Insstantropia

Tel. 666 465 021
instantropia@gmail.com