Tel. 973 27 02 49
Fax. 973 26 45 15
centre@titelleslleida.com
Pl. Sta Teresa, 1. Lleida 25002
CENTRE DE TITELLES AMICS DE LA FIRA PROGRAMACIÓ FIRA FIRA DEL LLIBRE
 
Teatro Silfo
Múrcia ( Espanya )


MANAGEMENT
Sara Sáez
c/ Diego Rodríguez de Almela, 2, 5B
30007 Murcia

Tel. 0034 650 449 904
info@teatrosilfo.com
www.teatrosilfo.com
Facebook: silfoteatro
Twitter: @teatrosilfo