Tel. 973 27 02 49
Fax. 973 26 45 15
centre@titelleslleida.com
Pl. Sta Teresa, 1. Lleida 25002
CENTRE DE TITELLES AMICS DE LA FIRA PROGRAMACIÓ FIRA FIRA DEL LLIBRE
 
Vincent de Rooij
Holanda


MANAGEMENT
Vincent de Rooij
Espalanade de Meer 1
1098 wh Amsterdam

Tel. (+31) 651410309
vincent@vincentderooij.nl
www.vincentderooij.nl

Nom
Barko