Tel. 973 27 02 49
Fax. 973 26 45 15
centre@titelleslleida.com
Pl. Sta Teresa, 1. Lleida 25002
CENTRE DE TITELLES AMICS DE LA FIRA PROGRAMACIÓ FIRA FIRA DEL LLIBRE
 
Acollida Públic Internacional


 

ACOLLIDA DE PÚBLIC INTERNACIONAL

Espectadors de festivals amics de la Fira de Titelles d'altres països vindran a Lleida per gaudir dels espectacles i les activitats paral·leles de la 31a Fira de Titelles, així com de la nostra ciutat.