Tel. 973 27 02 49
Fax. 973 26 45 15
centre@titelleslleida.com
Pl. Sta Teresa, 1. Lleida 25002
CENTRE DE TITELLES AMICS DE LA FIRA PROGRAMACIÓ FIRA FIRA DEL LLIBRE
 
Obert el termini per presentar propostes - 31a Fira de Titelles

Amics i amigues,

 

Des del Centre de Titelles de Lleida, us fem arribar la convocatòria de la 31a edició de la Fira de Teatre de Titelles de Lleida, que tindrà lloc els dies 1, 2 i 3 de maig de 2020.

Podeu descarregar-vos la Fitxa d'Inscripció.

L'objectiu principal de la Fira és el de crear un marc idoni per a la presentació d'espectacles de titelles, objectes i teatre visual, així com també per a la trobada del sector professional de les Arts Escèniques destacant creadors i programadors, per tal de propiciar la divulgació i el mercat d'aquesta modalitat teatral. És una cita anual i rellevant, a la que us convidem a totes i tots a assistir.

Pel que fa a la selecció de les propostes la Fira seguirà atenent als mateixos criteris de qualitat artística, d'innovació, d'actualitat de l'espectacle i de capacitat de programació dins el marc de la Fira.

Us demanem que llegiu atentament les condicions de participació, ja que la presentació d'una o més propostes implica l'acceptació de les mateixes.

 

INSCRIPCIÓ A LA FIRA DE TITELLES

DEL 18 DE SETEMBRE AL 18 D'OCTUBRE DE 2019 

 

 

Les companyies professionals interessades en presentar una proposta de participació en el Programa Oficial de la Fira de Titelles de Lleida, han d'enviar per correu electrònic a centre@titelleslleida.com, la següent documentació:

  • Fitxa d'inscripció
  • Enregistrament de l'espectacle sencer per YouTube o Vimeo. Atès que veiem els vídeos varies vegades, demanem que l'accés als mateixos no caduqui.
  • 4 fotografies diferents en format digital - Alta qualitat (mínim 1MB)

 

La presentació de la inscripció implica l'acceptació explícita de les condicions de participació a la Fira.

 

 

CONDICIONS DE PARTICIPACIÓ

 

Condicions econòmiques

Les companyies incloses dins el programa oficial rebran un total de 600 € + IVA per una o dues representacions, segons les conveniències del programa.

Allotjament i manutenció

La Fira allotjarà la companyia en funció dels dies i hores de les seves actuacions. Es tindrà també en compte la procedència de la companyia. En qualsevol cas, l'allotjament proporcionat per la Fira serà en habitacions compartides en els establiments hotelers fixats per la Fira.

La Fira facilitarà l'esmorzar i el dinar de les companyies seleccionades, en funció dels horaris i dies d'actuació.

A aquests efectes la Fira comptabilitzarà com a membres d'una companyia, el nombre d'actors/actrius que intervenen en l'espectacle, l'equip tècnic i un agent/distribuïdor, en cas que la companyia en tingui.

Condicions tècniques

La Fira proporcionarà un regidor de sala durant totes les hores i dies que la companyia romangui a l'espai d'actuació i que ajudarà a la companyia en tasques de càrrega i descàrrega i en tot allò que la companyia necessiti i sigui necessari per dur a terme l'actuació.

La companyia presentarà la seva fitxa tècnica i un cop pactada amb la Fira, aquesta adaptarà (si convé) tècnicament l'espai seleccionat a l'espectacle que s'hi programi. La microfonia, filtres, instruments musicals i altres materials inherents a l'espectacle o la seva escenografia, seran aportats per la companyia.

Disponibilitat

La presentació de propostes per part de les companyies implica la reserva de disponibilitat per als tres dies de la Fira. Un cop s'hagi seleccionat la companyia, es pactarà el dia o dies concrets d'actuacions.

Amb la inscripció, les companyies es comprometen a mantenir la disponibilitat indicada a la fitxa fins a la resolució, comunicant a la Fira qualsevol canvi que es pugui produir.

Drets d'imatge

La Fira reconeix els drets d'imatge de l'espectacle, però atès el caràcter promocional de la Fira de Titelles, la Fira es reserva el dret d'utilitzar el material aportat per la companyia amb finalitats promocionals, presents o futures, de la Fira de Titelles de Lleida.

Premis de la Fira

La Fira de Titelles organitza el certamen dels PREMIS DRAC D'OR. Les companyies seleccionades dins el programa oficial, pel fet de ser-hi opten als premis en les categories que estableixi l'organització de la Fira.:

 

  • Premis Drac d'Or de la Fira de Titelles
  • Premi Drac d'Or Festivals Internacionals (Recomanació en festivals internacionals)
  • Premi Drac d'Or de les Autonomies (Recomanació en els circuits de teatre de les autonomies)
  • Premi Drac d'Or al millor espectacle infantil/familiar
  • Premi Drac d'Or al millor espectacle al carrer
  • Premi Drac d'Or del Jurat Infantil
  • Premi Drac d'Or del Jurat Juvenil

La Fira es reserva el dret de crear noves categories de premis.

Resolució de la selecció

La Fira contactarà amb totes les companyies, tan si han estat seleccionades com si no, com a molt tard el 28 de febrer de 2020. Malgrat tot, si després d'aquesta data no hem contactat amb vosaltres, voldrà dir que no heu estat seleccionats.

 

Esperem les vostres propostes!

Fira de Titelles de Lleida