Tel. 973 27 02 49
Fax. 973 26 45 15
centre@titelleslleida.com
Pl. Sta Teresa, 1. Lleida 25002
CENTRE DE TITELLES AMICS DE LA FIRA PROGRAMACIÓ FIRA FIRA DEL LLIBRE
 
COFAE: Debate Futuro

 

En el marc de la 30a Fira de Titelles, es duu a terme un debat i una reflexió entre diferents agents del sector de les arts escèniques. El motiu del qual és trobar eines que permetin albirar línies estratègiques per encaminar els nostres mercats escènics en un futur pròxim de 5 a 8 anys.

Els objectius d'aquest espai de debat són trobar respostes per enriquir els processos de transformació dels nostres mercats, generar complicitats amb el sector escènic, fomentar el relat i el discurs per conceptualitzar els mercats de futur i articular idees i eines concretes per posar-les en pràctica en els pròxims anys. 

El debat es realitza a porta tancada amb la presència de dos representants de COFAE, tres convidats (directors de Festivals, programadors, administració, companyies, premsa, etc.), un moderador i un relator. 

Del resultat de la sessió, se n'elaborarà un document sintètic per part del relator, i al final del circuit de jornades, es realitzarà un document de conclusions finals, que posteriorment es farà públic. 

Horari: divendres 4 de maig

Lloc: Centre de Titelles de Lleida