Tel. 973 27 02 49
Fax. 973 26 45 15
centre@titelleslleida.com
Pl. Sta Teresa, 1. Lleida 25002
CENTRE DE TITELLES THE FIRA FRIENDS PROGRAMACIÓ FIRA FIRA DEL LLIBRE
 
Borja Ytuquepintas
Catalonia ( Spain )


MANAGEMENT

Quim Aragó

c/Sant Francesc de Paula, 48, baixos

08301 Mataró 


Tel. 0034 664 220 150
oficina@borjasandartist.com
www.borjasandartist.com
Facebook: Borjaytquepintas
Twitter: @Borjaytquepintas