Tel. 973 27 02 49
Fax. 973 26 45 15
centre@titelleslleida.com
Pl. Sta Teresa, 1. Lleida 25002
CENTRE DE TITELLES THE FIRA FRIENDS PROGRAMACIÓ FIRA FIRA DEL LLIBRE
 
Vincent de Rooij
Holland


MANAGEMENT
Vincent de Rooij
Espalanade de Meer 1 
1098wh Amsterdam
Tel. (+33) 0031 651410309
vincent@vincentderooij.nl
www.vincentderooij.nl

Nom
BARKO