Tel. 973 27 02 49
Fax. 973 26 45 15
centre@titelleslleida.com
Pl. Sta Teresa, 1. Lleida 25002
CENTRE DE TITELLES THE FIRA FRIENDS PROGRAMACIÓ FIRA FIRA DEL LLIBRE
 
Zero en conducta
Catalonia ( Spain )


MANAGEMENT
Rotativa Performing Arts
c/ Costa Brava, 3, 4-1
08940 Cornellà de Llobregat

Tel. 0034 639 446 188
zeroenconductateatro@gmail.com
www.zeroenconducta.es
Facebook: Zero en conducta teatro gestual y de títeres